Iblis dan Orang Ikhlas

Iblis dan Orang Ikhlas

  Konon dikisahkan ada seorang dari Bani Israil yang rajin beribadah. Ia beribadah kepada Allah dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian datanglah orang-orang kepadanya. “Di daerah ini ada suatu kaum yang bukan menyembah Allah Swt tetapi menyembah pohon”....
Iblis melaksanakan peran antagonis

Iblis melaksanakan peran antagonis

“Waman ya’sya ‘an dzikrir rahmaani nuqayyidh lahusy syaithaana fahuwa lahu qariin,” Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al-Qur’an), kami adakan baginya setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya”. (Qs Az-Zukhruf :...
Cara Iblis Merobek Iman Manusia

Cara Iblis Merobek Iman Manusia

“setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada diri mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka, selain tipuan belaka,” (Qs An-Nisa : 120) Dalam sebuah hadits dijelaskan, bahwa sesungguhnya datanglah Iblis...